Adepta

Chefsrekrytering och specialistrekrytering

Adepta är ett rekryteringsföretag. Vi rekryterar chefer och specialister till företag i Sverige. Att rekrytera rätt person till rätt tjänst har blivit allt viktigare i dagens affärsvärld. En lyckad rekrytering beror på en kombination av ett metodiskt arbetssätt, effektiva analysverktyg samt lyhördhet inför både kundens och den sökandes behov.

Adepta har ett gediget nätverk av kandidater som kan vara nyckeln till de tjänster ditt företag söker. Genom ett seriöst, diskret och målinriktat arbete, finner Adepta den ni söker. Adeptas verksamhet bygger på det nätverk man skapar genom att låta människor och företag mötas. Är du idag specialist eller chef inom ekonomi, teknik, webbdesign, IT eller marknadsföring och söker nya möjligheter och utmaningar, kan Adepta hjälpa dig att finna det du söker. Maila ditt CV till oss.

Vi är specialiserade på att hitta nyckelpersoner till ledande positioner inom svenskt näringsliv, med fokus på ekonomi, teknik/IT, marknadsföring och försäljning. Vår bakgrund som chefer och vår långa erfarenhet av rekrytering ger våra kunder ett stort försprång.

När man söker tror man sig veta exakt vad man letar efter. När man däremot finner, står man öppen för nya intryck och erfarenheter. Då letar man utan skygglappar och låter känslan spela roll. Att söka är en vetenskap. Att finna är att söka med känsla.

Våra kunder söker specifika människor med olika kvaliteter och kompetenser. På Adepta har vi kompetens och vetskap om marknaden, och ni som kund har kunskap om ert företag och er omvärld. Tillsammans tar vi fram en kravprofil så att den rekryterade överträffar allas förväntningar.

Fler resurser